Margot van der Burgt

 

 

nieuw

        welkom nieuw raku vroeger bakstenen figuren objecten potjes info & exposities

Op mijn keramiek komen

vaak portretten , modellen

of voorstellingen voor.

Hierbij probeer ik met zo

weinig mogelijk details toch

een duidelijk beeld te

krijgen.