Margot van der Burgt

 

 

figuren

        welkom nieuw raku vroeger bakstenen figuren objecten potjes info & exposities

Soms heb ik bestaande

kleding als uitgangspunt

gebruikt en er verder

kleding bij gefantaseerd.

De grootste figuur is niet

geglazuurd maar gemaakt

met verschillende kleuren

klei, wel op hoge

temperatuur gebakken.

De andere figuren zijn wel

geglazuurd.